Interní směrnice firmy Ing. Jan Navrátil - Habro
pro správu a oachrnu osobních údajů (GDPR)

(General Data Protection Regulation)

Vnitřní směrnice k ochraně osobních údajů byla přijata 24.5.2018.
Je závazná pro všechny zaměstnance firmy.Plné firemní znění najdete zde včetně podpisů.

Případné přípomínky a dotazy pište na gdpr@habro.cz nebo na navratil@habro.cz